PathBuilder

PathBuilder class

PathBuilder sınıfı, yol segmentleri oluşturmaktan sorumludurSVGPathSeg izleme noktaları listesinden.

public class PathBuilder : IPathBuilder

yapıcılar

İsimTanım
PathBuilder()Yeni bir örneğini başlatırPathBuilder sınıf.
PathBuilder(float)Yeni bir örneğini başlatırPathBuilder sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Tension { get; set; }Gerilimlerin değeri, (enterpolasyonlu) kontrol noktalarında eğrinin ne kadar keskin bir şekilde büküldüğünü etkiler. 0 ile 1 aralığında olmalıdır. Daha yüksek veya daha düşük herhangi bir değer, bu aralığın minimum ve maksimum değerleri ile hizalanacaktır, buna göre.

yöntemler

İsimTanım
Build(IEnumerable<PointF>, SVGPathElement)İzleme noktaları listesinden yol kesimleri oluşturur.

Ayrıca bakınız