Aspose.Svg.IO

Standart IO (giriş-çıkış) araçlarına ek olarak Aspose.Svg.IO ad alanı yardımcı sınıfları ve arabirimleri içerir.

sınıflar

SınıfTanım
FileCreateStreamProviderTemsil ederFileStream işleme cihazlarına akış sağlamak için uygulama.
LocalFileSystemStorageBir dosya sistemi deposu.
OutputStreamBir yedek akış, gerçek çıktı akışını sarar ve ona erişimi kontrol eder. OutputStream çıktı akışının konumunu tanımlayan URI verilerini içerir.
OutputStreamContextÇıkış akışının başlatılması için bir bağlam.

Arayüzler

ArayüzTanım
IBlobBlob nesnesi bir bayt dizisine başvurur ve bayt dizisindeki toplam bayt sayısı olan bir boyut özniteliğine ve bayt dizisinin ortam türünü temsil eden küçük harfle ASCII kodlu bir dize olan bir tür özniteliğine sahiptir. .
ICreateStreamProviderOluşturma cihazlarına akış sağlayan sınıflar tarafından uygulanabilen bir arabirimi temsil eder.
IFileDosya nesnesi, bir dize olan ad özniteliğine sahip bir Blob nesnesidir; bir kurucu aracılığıyla web uygulaması içinde oluşturulabilir veya temeldeki (OS) dosya sisteminden bir dosyadan bir bayt dizisine referanstır.
IFileListDosya listesi için arabirimi temsil eder.
IOutputStorageÇıkış akışlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlarOutputStream .