Aspose.Svg.IO

İçindekiler
[ ]

Standart IO (giriş-çıkış) araçlarına ek olarak Aspose.Svg.IO ad alanı yardımcı sınıfları ve arabirimleri içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
FileCreateStreamProvider Temsil ederFileStream işleme cihazlarına akış sağlamak için uygulama.
LocalFileSystemStorage Bir dosya sistemi deposu.
OutputStream Bir yedek akış, gerçek çıktı akışını sarar ve ona erişimi kontrol eder. OutputStream çıktı akışının konumunu tanımlayan URI verilerini içerir.
OutputStreamContext Çıkış akışının başlatılması için bir bağlam.

Arayüzler

Arayüz Tanım
IBlob Blob nesnesi bir bayt dizisine başvurur ve bayt dizisindeki toplam bayt sayısı olan bir boyut özniteliğine ve bayt dizisinin ortam türünü temsil eden küçük harfle ASCII kodlu bir dize olan bir tür özniteliğine sahiptir. .
ICreateStreamProvider Oluşturma cihazlarına akış sağlayan sınıflar tarafından uygulanabilen bir arabirimi temsil eder.
IFile Dosya nesnesi, bir dize olan ad özniteliğine sahip bir Blob nesnesidir; bir kurucu aracılığıyla web uygulaması içinde oluşturulabilir veya temeldeki (OS) dosya sisteminden bir dosyadan bir bayt dizisine referanstır.
IFileList Dosya listesi için arabirimi temsil eder.
IOutputStorage Çıkış akışlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlarOutputStream .