Directory

FileCreateStreamProvider.Directory property

Dizini alır veya ayarlar.

public string Directory { get; set; }

Mülk değeri

Dizin.

Ayrıca bakınız