Name

FileCreateStreamProvider.Name property

Adı alır veya ayarlar.

public string Name { get; set; }

Mülk değeri

Ad.

Ayrıca bakınız