IBlob

IBlob interface

Blob nesnesi bir bayt dizisine başvurur ve bayt dizisindeki toplam bayt sayısı olan bir boyut özniteliğine ve bayt dizisinin ortam türünü temsil eden küçük harfle ASCII kodlu bir dize olan bir tür özniteliğine sahiptir. .

public interface IBlob

Özellikleri

İsimTanım
Size { get; }Bayt dizisinin boyutunu bayt sayısı olarak döndürür. Alırken, uyumlu kullanıcı aracıları bir FileReader veya FileReaderSync nesnesi tarafından okunabilen toplam bayt sayısını veya Blob’un okunacak baytı yoksa 0 döndürmelidir. .
Type { get; }Blob’un ortam türünü temsil eden küçük harfli ASCII kodlu dize. Alırken, kullanıcı aracıları bir Blob türünü küçük harfle ASCII kodlu dize olarak, bir bayta dönüştürüldüğünde döndürmelidir. dizi, ayrıştırılabilir bir MIME türüdür, veya tür belirlenemiyorsa boş dize – 0 bayttır.

yöntemler

İsimTanım
Slice(ulong, ulong, string)İsteğe bağlı başlangıç parametresinden isteğe bağlı bitiş parametresi ‘ye kadar değişen baytlarla ve isteğe bağlı contentType parametresinin değeri olan bir tür özniteliğiyle yeni bir Blob nesnesi döndürür.

Ayrıca bakınız