GetStream

GetStream(string, string)

Oluşturma için bir akış sağlar.

public Stream GetStream(string name, string extension)
ParametreTipTanım
nameStringAkışın adı.
extensionStringBir dosya akışı oluşturuluyorsa kullanılacak dosya adı uzantısı.

Geri dönüş değeri

Oluşturma işlemleri sırasında veri yazmak için kullanılan bir Akış nesnesi.

Ayrıca bakınız


GetStream(string, string, int)

Oluşturma için bir akış sağlar.

public Stream GetStream(string name, string extension, int page)
ParametreTipTanım
nameStringAkışın adı.
extensionStringBir dosya akışı oluşturuluyorsa kullanılacak dosya adı uzantısı.
pageInt32Belgenin sayfa numarası.

Geri dönüş değeri

Oluşturma işlemleri sırasında veri yazmak için kullanılan bir Akış nesnesi.

Ayrıca bakınız