IFile

IFile interface

Dosya nesnesi, bir dize olan ad özniteliğine sahip bir Blob nesnesidir; bir kurucu aracılığıyla web uygulaması içinde oluşturulabilir veya temeldeki (OS) dosya sisteminden bir dosyadan bir bayt dizisine referanstır.

public interface IFile : IBlob

Özellikleri

İsimTanım
LastModified { get; }Dosyanın son değiştirilme tarihi. Alırken, eğer kullanıcı aracıları bu bilgiyi kullanılabilir hale getirebilirse, bu, dosyanın en son değiştirildiği zamana, Unix Epoch. ‘den bu yana geçen milisaniye sayısı olarak uzun ve uzun bir set döndürmelidir.
Name { get; }Dosyanın adı. Alındığında, dosyanın adını bir dize olarak döndürmelidir.

Ayrıca bakınız