IFileList

IFileList interface

Dosya listesi için arabirimi temsil eder.

public interface IFileList : IEnumerable<IFile>

Özellikleri

İsimTanım
Item { get; }Listedeki dizin dosyasını döndürür.
Length { get; }Dosya listesi için dönüş uzunluğu.

Ayrıca bakınız