IOutputStorage

IOutputStorage interface

Çıkış akışlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlarOutputStream .

public interface IOutputStorage

yöntemler

İsimTanım
CreateStream(OutputStreamContext)Çıkış akışını oluştururOutputStream .
ReleaseStream(OutputStream)Çıkış akışını serbest bırakır.

Ayrıca bakınız