OutputStreamContext

OutputStreamContext class

Çıkış akışının başlatılması için bir bağlam.

public class OutputStreamContext

yapıcılar

İsimTanım
OutputStreamContext(string)Yeni bir örneğini başlatırOutputStreamContext sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Uri { get; }Kaydedilen kaynağın orijinal URI’sini alır.

Ayrıca bakınız