Aspose.Svg.Net.Headers

Aspose.Svg.Net.Headers ağda başlık içeriğini açıklayan için birkaç veri sınıfı sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
ContentDispositionHeaderValueContent-Disposition başlık değerini temsil eder.
ContentTypeHeaderValueİçerik Türü üstbilgi değerini temsil eder.
NameValueHeaderValueBir başlık değerini tanımlayan bir ad/değer çiftini temsil eder.