Aspose.Svg.Net.MessageFilters

Aspose.Svg.Net.MessageFilters ad alanı, ileti filtresi soyutlamasını uygulayan sınıfları sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ProtocolMessageFilter Kaynak protokolü tarafından ileti filtresinin uygulanmasını temsil eder.