Aspose.Svg.Net.MessageHandlers

Aspose.Svg.Net.MessageHandlers sınıflar tarafından sunulan ad alanı is - farklı protokollerin ileti işleyicileri.

sınıflar

SınıfTanım
FileProtocolMessageHandlerdosya: protokol ileti işleyicisi.
FtpProtocolMessageHandlerftp: protokol ileti işleyicisi.
HttpProtocolMessageHandlerhttp: protokol ileti işleyicisi.