Aspose.Svg.Net.MessageHandlers

Aspose.Svg.Net.MessageHandlers sınıflar tarafından sunulan ad alanı is - farklı protokollerin ileti işleyicileri.

sınıflar

Sınıf Tanım
FileProtocolMessageHandler dosya: protokol ileti işleyicisi.
FtpProtocolMessageHandler ftp: protokol ileti işleyicisi.
HttpProtocolMessageHandler http: protokol ileti işleyicisi.