FileProtocolMessageHandler

FileProtocolMessageHandler constructor

Yeni bir örneğini başlatırFileProtocolMessageHandler sınıf.

public FileProtocolMessageHandler()

Ayrıca bakınız