Invoke

FileProtocolMessageHandler.Invoke method

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, ileti işlemeyi uygulamak için kullanılır.

public override void Invoke(INetworkOperationContext context)
ParametreTipTanım
contextINetworkOperationContextBağlam.

Ayrıca bakınız