FtpProtocolMessageHandler

FtpProtocolMessageHandler constructor

Yeni bir örneğini başlatırFtpProtocolMessageHandler sınıf.

public FtpProtocolMessageHandler()

Ayrıca bakınız