ByteArrayContent

ByteArrayContent class

Bir bayt dizisine dayalı içeriği temsil eder.

public class ByteArrayContent : Content

yapıcılar

İsimTanım
ByteArrayContent(byte[])Yeni bir örneğini başlatırByteArrayContent sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Headers { get; }HTTP içerik başlıklarını alır.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
ReadAsByteArray()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir bayt dizisi döndürün.
ReadAsStream()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir akış döndürün.
ReadAsString()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir dize döndürün.

Ayrıca bakınız