Dispose

Content.Dispose method

Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.

public void Dispose()

Ayrıca bakınız