FormUrlEncodedContent

FormUrlEncodedContent class

application/x-www-form-urlencoded MIME türü kullanılarak kodlanmış ad/değer demetleri için bir kapsayıcı.

public class FormUrlEncodedContent : ByteArrayContent

yapıcılar

İsimTanım
FormUrlEncodedContent(IEnumerable<KeyValuePair<string, string>>)Yeni bir örneğini başlatırFormUrlEncodedContent sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Headers { get; }HTTP içerik başlıklarını alır.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
ReadAsByteArray()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir bayt dizisi döndürün.
ReadAsStream()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir akış döndürün.
ReadAsString()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir dize döndürün.

Ayrıca bakınız