HttpMethod

HttpMethod class

Standart HTTP yöntemlerini almak ve karşılaştırmak için yardımcı program sınıfını temsil eder.

public class HttpMethod : IEquatable<HttpMethod>

yapıcılar

İsimTanım
HttpMethod(string)Yeni bir örneğini başlatırHttpMethod belirli bir HTTP yöntemine sahip sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
static Delete { get; }Bir HTTP DELETE protokol yöntemini temsil eder.
static Get { get; }Bir HTTP GET protokol yöntemini temsil eder.
static Post { get; }Bir HTTP POST protokol yöntemini temsil eder.
static Put { get; }Bir HTTP PUT protokol yöntemini temsil eder.

yöntemler

İsimTanım
Equals(HttpMethod)Geçerli nesnenin aynı türden başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.
override Equals(object)BelirtilenObject , bu örneğe eşittir.
override GetHashCode()Bu örnek için bir karma kod döndürür.
override ToString()Bir döndürürString bu, bu örneği temsil eder.
operator ==Eşitlik operatörünü uygular.
explicit operatorŞundan açık bir dönüştürme gerçekleştirir:String ileHttpMethod .
operator !=Eşitlik operatörünü uygular.

Ayrıca bakınız