INetwork

INetwork interface

Ağ hizmetleri için bir arabirim sağlar.

public interface INetwork : IDisposable

yöntemler

İsimTanım
Send(RequestMessage)GönderirRequestMessage mesaj.

Ayrıca bakınız