INetworkOperationContext

INetworkOperationContext interface

Ağ hizmetleri için bağlamsal bilgi sağlar.

public interface INetworkOperationContext

Özellikleri

İsimTanım
Request { get; set; }İstek mesajını alır veya ayarlar.
Response { get; set; }Yanıt mesajını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız