MultipartContent

MultipartContent class

Çok parçalı/* bir içeriği temsil eder.

public class MultipartContent : Content, IEnumerable<Content>

yapıcılar

İsimTanım
MultipartContent()Yeni bir örneğini oluşturunMultipartContent sınıf.
MultipartContent(string)Yeni bir örneğini oluşturunMultipartContent subtype. ile sınıf
MultipartContent(string, string)Yeni bir örneğini oluşturunMultipartContent alt türü ve sınırı olan sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Headers { get; }HTTP içerik başlıklarını alır.

yöntemler

İsimTanım
virtual Add(Content)MultipartContent
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
GetEnumerator()Bir koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.
ReadAsByteArray()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir bayt dizisi döndürün.
ReadAsStream()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir akış döndürün.
ReadAsString()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir dize döndürün.

Ayrıca bakınız