MultipartContent

MultipartContent()

Yeni bir örneğini oluşturunMultipartContent sınıf.

public MultipartContent()

Ayrıca bakınız


MultipartContent(string)

Yeni bir örneğini oluşturunMultipartContent subtype. ile sınıf

public MultipartContent(string subtype)
ParametreTipTanım
subtypeStringalt tip

Ayrıca bakınız


MultipartContent(string, string)

Yeni bir örneğini oluşturunMultipartContent alt türü ve sınırı olan sınıf.

public MultipartContent(string subtype, string boundary)
ParametreTipTanım
subtypeStringalt tip
boundaryStringSınır

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionArgüman boş veya boş dize olamaz.

Ayrıca bakınız