MultipartFormDataContent

MultipartFormDataContent class

Çok parçalı/form-veri kodlama algoritması için içeriği temsil eder

public class MultipartFormDataContent : MultipartContent

yapıcılar

İsimTanım
MultipartFormDataContent()Yeni bir örneğini başlatırMultipartFormDataContent sınıf.
MultipartFormDataContent(string)Yeni bir örneğini başlatırMultipartFormDataContent sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Headers { get; }HTTP içerik başlıklarını alır.

yöntemler

İsimTanım
override Add(Content)İçeriği şuraya ekleyin:MultipartFormDataContent class
Add(Content, string)İçeriği şuraya ekleyin:MultipartFormDataContent parametre alan adına sahip sınıf
Add(Content, string, string)İçeriği şuraya ekleyin:MultipartFormDataContent alan ve dosya adı parametre olan sınıf
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.
GetEnumerator()Bir koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.
ReadAsByteArray()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir bayt dizisi döndürün.
ReadAsStream()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir akış döndürün.
ReadAsString()HTTP içeriğini seri hale getirin ve içeriği temsil eden bir dize döndürün.

Ayrıca bakınız