RequestHeaders

RequestHeaders class

Bir istekle ilişkili protokol başlıklarını içerir.

public class RequestHeaders : WebHeaderCollection

yapıcılar

İsimTanım
RequestHeaders()Default_Constructor

Ayrıca bakınız