RequestMessage

RequestMessage class

Bir istek mesajını temsil eder.

public class RequestMessage : IDisposable

yapıcılar

İsimTanım
RequestMessage(string)Yeni bir örneğini başlatırRequestMessage sınıf.
RequestMessage(Url)Yeni bir örneğini başlatırRequestMessage sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Content { get; set; }İstek içeriğini alır veya ayarlar.
CookieContainer { get; set; }İşleyici tarafından sunucu tanımlama bilgilerini depolamak için kullanılan tanımlama bilgisi kapsayıcısını alır veya ayarlar.
Credentials { get; set; }İstek için kimlik doğrulama bilgilerini alır veya ayarlar.
Headers { get; }RequestHeaders .
Method { get; set; }Alır veya ayarlarHttpMethod .
PreAuthenticate { get; set; }İstekle birlikte bir Yetkilendirme başlığı gönderilip gönderilmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.
RequestUri { get; set; }İstek URI’sini alır veya ayarlar.
Timeout { get; set; }İstek zaman aşımına uğramadan önce beklenecek milisaniye sayısı. Varsayılan değer 100.000 milisaniyedir (100 saniye).

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.

Ayrıca bakınız