ResponseHeaders

ResponseHeaders class

Bir yanıtla ilişkili protokol başlıklarını içerir.

public class ResponseHeaders : WebHeaderCollection

yapıcılar

İsimTanım
ResponseHeaders()Yeni bir örneğini başlatırRequestHeaders sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
ContentType { get; }İçerik Türü başlık değerini alır.

Ayrıca bakınız