ContentType

ResponseHeaders.ContentType property

İçerik Türü başlık değerini alır.

public ContentTypeHeaderValue ContentType { get; }

Mülk değeri

İçeriğin türü.

Ayrıca bakınız