ResponseMessage

ResponseMessage class

Bir yanıt mesajını temsil eder.

public class ResponseMessage : IDisposable

yapıcılar

İsimTanım
ResponseMessage(HttpStatusCode)Yeni bir örneğini başlatırResponseMessage sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Content { get; set; }Yanıt içeriğini alır veya ayarlar.
Cookies { get; set; }Çerez koleksiyonunu alır veya ayarlar.
Headers { get; }Başlıkları alır.
IsSuccess { get; }Bu iletinin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer alır.
Request { get; set; }İlişkili isteği alır veya ayarlar.
StatusCode { get; set; }Durum kodunu alır veya ayarlar.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen kaynakları serbest bırakma, serbest bırakma veya sıfırlama ile ilişkili uygulama tanımlı görevleri gerçekleştirir.

Ayrıca bakınız