UrlResolver

UrlResolver class

Bir Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) tarafından mutlak URL’yi çözümlemek için yardımcı program sınıfını temsil eder.

public class UrlResolver

yapıcılar

İsimTanım
UrlResolver()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
virtual Resolve(string, string)Temel ve göreli URI’lerden gelen mutlak URI’yi çözümler.

Ayrıca bakınız