ISVGAnimatedPathData

ISVGAnimatedPathData interface

SVGAnimatedPathData arabirimi, SVG yol verilerini tutan bir ’d’ özniteliğine sahip öğeleri destekler ve bu özniteliği canlandırma yeteneğini destekler.

public interface ISVGAnimatedPathData

Özellikleri

İsimTanım
AnimatedPathSegList { get; }’d’ özniteliğinin mevcut animasyon içeriğine, SVG’nin sözdizimi ile birebir eşleşen bir biçimde erişim sağlar. Verilen öznitelik veya özellik canlandırılıyorsa, özniteliğin veya özelliğin geçerli animasyonlu değerini içerir ve hem nesnenin kendisi hem de içeriği salt okunurdur. Verilen öznitelik veya özellik şu anda canlandırılmıyorsa, pathSegList. ile aynı değeri içerir.
PathSegList { get; }’d’ özniteliğinin temel (yani statik) içeriğine, SVG’nin sözdizimi ile birebir eşleşen bir biçimde erişim sağlar. Bu nedenle, ’d’ özniteliği bir “mutlak hareket (M)” ve bir “mutlak yay (A)” komutuna sahipse, pathSegList’in iki girişi olacaktır: bir SVG_PATHSEG_MOVETO_ABS ve bir SVG_PATHSEG_ARC_ABS.

Ayrıca bakınız