PathSegTypeAsLetter

SVGPathSeg.PathSegTypeAsLetter property

Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.

public string PathSegTypeAsLetter { get; }

Mülk değeri

Yol kesiminin türü.

Ayrıca bakınız