SweepFlag

SVGPathSegArcAbs.SweepFlag property

Süpürme bayrağı parametresinin değeri.

public bool SweepFlag { get; set; }

Mülk değeri

Süpürme bayrağı parametresi.

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionKoduNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değerini değiştirme girişiminde yükseltildi.

Ayrıca bakınız