X

SVGPathSegArcAbs.X property

Bu yol parçasının bitiş noktası için mutlak X koordinatı.

public float X { get; set; }

Mülk değeri

Mutlak X koordinatı

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionKoduNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değerini değiştirme girişiminde yükseltildi.

Ayrıca bakınız