SVGPathSegArcRel

SVGPathSegArcRel class

SVGPathSegArcRel arabirimi, bir “göreli arcto” (a) yol verisi komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegArcRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
Angle { get; set; }Kullanıcı koordinat sisteminin x eksenine göre elipsin x ekseni için derece cinsinden dönüş açısı.
LargeArcFlag { get; set; }Büyük yay bayrağı parametresinin değeri.
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol kesiminin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.
R1 { get; set; }Elips için x ekseni yarıçapı (yani, r1).
R2 { get; set; }Elips için y ekseni yarıçapı (yani, r2).
SweepFlag { get; set; }Süpürme bayrağı parametresinin değeri.
X { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli X koordinatı.
Y { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız