SVGPathSegArcRel

SVGPathSegArcRel class

SVGPathSegArcRel arabirimi, bir “göreli arcto” (a) yol verisi komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegArcRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsim Tanım
Angle { get; set; } Kullanıcı koordinat sisteminin x eksenine göre elipsin x ekseni için derece cinsinden dönüş açısı.
LargeArcFlag { get; set; } Büyük yay bayrağı parametresinin değeri.
PathSegType { get; } Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol kesiminin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; } Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.
R1 { get; set; } Elips için x ekseni yarıçapı (yani, r1).
R2 { get; set; } Elips için y ekseni yarıçapı (yani, r2).
SweepFlag { get; set; } Süpürme bayrağı parametresinin değeri.
X { get; set; } Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli X koordinatı.
Y { get; set; } Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
Dispose() Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType() Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız