SVGPathSegCurvetoCubicRel

SVGPathSegCurvetoCubicRel class

SVGPathSegCurvetoCubicRel arabirimi, “göreceli kübik Bézier eğrisi” (c) yol veri komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegCurvetoCubicRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsim Tanım
PathSegType { get; } Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol kesiminin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; } Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.
X { get; set; } Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli X koordinatı.
X1 { get; set; } İlk kontrol noktası için göreli X koordinatı.
X2 { get; set; } İkinci kontrol noktası için göreli X koordinatı.
Y { get; set; } Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli Y koordinatı.
Y1 { get; set; } İlk kontrol noktası için göreli Y koordinatı.
Y2 { get; set; } İkinci kontrol noktası için göreli Y koordinatı.

yöntemler

İsim Tanım
Dispose() Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType() Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız