X1

SVGPathSegCurvetoCubicRel.X1 property

İlk kontrol noktası için göreli X koordinatı.

public float X1 { get; set; }

Mülk değeri

Göreli X koordinatı

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionKoduNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değerini değiştirme girişiminde yükseltildi.

Ayrıca bakınız