SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel

SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel class

SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel arabirimi, “göreceli düzgün kübik eğri”(ler) yol veri komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegCurvetoCubicSmoothRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol kesiminin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.
X { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli X koordinatı.
X2 { get; set; }İkinci kontrol noktası için göreli X koordinatı.
Y { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli Y koordinatı.
Y2 { get; set; }İkinci kontrol noktası için göreli Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız