true

SVGPathSegCurvetoQuadraticSmoothRel.Y property

Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli Y koordinatı.

public float Y { get; set; }

Mülk değeri

Göreli Y koordinatı.

istisnalar

istisnaşart
DOMExceptionKoduNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değerini değiştirme girişiminde yükseltildi.

Ayrıca bakınız