X

SVGPathSegLinetoRel.X property

Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli X koordinatı.

public float X { get; set; }

Mülk değeri

Göreli X koordinatı

istisnalar

istisna şart
DOMException KoduNO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR . Salt okunur bir özniteliğin değerini değiştirme girişiminde yükseltildi.

Ayrıca bakınız