SVGPathSegLinetoVerticalRel

SVGPathSegLinetoVerticalRel class

SVGPathSegLinetoVerticalRel arabirimi, “göreceli dikey lineto” (v) yol veri komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegLinetoVerticalRel : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol kesiminin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.
Y { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için göreli Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız