SVGPathSegMovetoAbs

SVGPathSegMovetoAbs class

SVGPathSegMovetoAbs arabirimi, bir “mutlak taşıma” (M) yolu veri komutuna karşılık gelir.

public class SVGPathSegMovetoAbs : SVGPathSeg

Özellikleri

İsimTanım
PathSegType { get; }Bu arabirimde tanımlanan sabitlerden biri tarafından belirtilen yol kesiminin türü.
PathSegTypeAsLetter { get; }Karşılık gelen tek karakterli komut adıyla belirtilen yol kesiminin türü.
X { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için mutlak X koordinatı.
Y { get; set; }Bu yol parçasının bitiş noktası için mutlak Y koordinatı.

yöntemler

İsimTanım
Dispose()Yönetilmeyen ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.
virtual GetPlatformType()Bu yöntem, ECMAScript nesnesini almak için kullanılırType .

Ayrıca bakınız