Aspose.Svg.Rendering.Fonts

sınıflar

SınıfTanım
FontMatcherBu sınıf, yazı tipi eşleştirme algoritmasının bazı bölümlerini kontrol etmenizi sağlar.
FontMatchingPropertiesBu sınıf, eşleştirilen yazı tipini tanımlayan özellikleri içerir.