Aspose.Svg.Rendering.Fonts

sınıflar

Sınıf Tanım
FontMatcher Bu sınıf, yazı tipi eşleştirme algoritmasının bazı bölümlerini kontrol etmenizi sağlar.
FontMatchingProperties Bu sınıf, eşleştirilen yazı tipini tanımlayan özellikleri içerir.