Aspose.Svg.Rendering.Image

Aspose.Svg.Rendering.Image ad alanı, raster biçimlerine işlemeden sorumlu birkaç işleme options sınıfının yanı sıra belirli aygıt sınıfı sağlar : jpeg, png, bmp, gif, tiff.

sınıflar

SınıfTanım
ImageDeviceRaster biçimlerinde işlemeyi temsil eder: jpeg, png, bmp, gif, tiff.
ImageRenderingOptionsŞunun için oluşturma seçeneklerini temsil eder:ImageDevice . Bu seçenekler çıktı görüntü formatı, sıkıştırma, çözünürlük vb. belirtmek için kullanılır.
TextOptionsiçin metin oluşturma seçeneklerini temsil ederImageDevice .

numaralandırma

numaralandırmaTanım
CompressionEtiketli Görüntü Dosyası Biçimi (TIFF) bitmap görüntüleri için olası sıkıştırma şemalarını belirtir.
ImageFormatResmin dosya biçimini belirtir.