Format

ImageRenderingOptions.Format property

Kürler veya alırImageFormat . Varsayılan olarak bu özellikPng .

public ImageFormat Format { get; set; }

Ayrıca bakınız