Aspose.Svg.Rendering.Pdf.Encryption

Aspose.Svg.Rendering.Pdf.Encryption ad alanı, parola, şifreleme algoritması ve benzeri gibi pdf şifreleme ayrıntılarını açıklayan veri sınıfları içerir.

sınıflar

Sınıf Tanım
PdfEncryptionInfo Bir pdf şifrelemesi için ayrıntıları içerir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
PdfEncryptionAlgorithm Şifreleme modu numaralandırması. Algoritmayı ve anahtar uzunluğunu kullanmayı açıklayın. Bu numaralandırma, işlevselliği daha da artırabilmek için genişletildi. Bu numaralandırma, “Temelden Çekirdeğe” desenini uygular.
PdfPermissions Bu numaralandırma, bir pdf için kullanıcının izinlerini temsil eder.