Aspose.Svg.Rendering.Pdf.Encryption

Aspose.Svg.Rendering.Pdf.Encryption ad alanı, parola, şifreleme algoritması ve benzeri gibi pdf şifreleme ayrıntılarını açıklayan veri sınıfları içerir.

sınıflar

SınıfTanım
PdfEncryptionInfoBir pdf şifrelemesi için ayrıntıları içerir.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
PdfEncryptionAlgorithmŞifreleme modu numaralandırması. Algoritmayı ve anahtar uzunluğunu kullanmayı açıklayın. Bu numaralandırma, işlevselliği daha da artırabilmek için genişletildi. Bu numaralandırma, “Temelden Çekirdeğe” desenini uygular.
PdfPermissionsBu numaralandırma, bir pdf için kullanıcının izinlerini temsil eder.