Aspose.Svg.Rendering.Pdf

Aspose.Svg.Rendering.Pdf ad alanı, bir pdf belgesine işlemeden sorumlu belirli aygıt sınıfının yanı sıra az sayıda oluşturma seçeneği sunar.class .

sınıflar

SınıfTanım
PdfDeviceBir pdf belgesine dönüştürmeyi temsil eder.
PdfDocumentInfoPDF belgesi hakkındaki bilgileri temsil eder.
PdfRenderingOptionsŞunun için oluşturma seçeneklerini temsil eder:PdfDevice .