Clip

PdfDevice.Clip method

Doldurulacak bölgeyi belirlemek için FillMode kuralını kullanarak, geçerli kırpma yolunu geçerli yolla kesiştirerek değiştirir. Bu yöntem, geçerli yolu sonlandırır.

public override void Clip(FillMode mode)
ParametreTipTanım
modeFillModeDoldurma modu, kapalı bir yolun iç kısmının nasıl kırpılacağını belirtir

Ayrıca bakınız