Fill

PdfDevice.Fill method

Geçerli yol tarafından çevrelenen tüm bölgeyi doldurur. Yol, birbiriyle bağlantısız birkaç alt yoldan oluşuyorsa, birlikte düşünüldüğünde tüm alt yolların içini doldurur. Bu yöntem, geçerli yolu sonlandırır.

public override void Fill(FillMode mode)
ParametreTipTanım
modeFillModeDoldurma modu, kapalı bir yolun iç kısmının nasıl doldurulacağını belirtir

Ayrıca bakınız